תחום העוסק בגידולי מערכת השתן; סרטן הערמונית, סרטן שלפוחית השתן, סרטן הכליה והאשכים. מדובר במחלות שכיחות אשר הטיפול בהן מתפתח ומתקדם מאוד בשנים האחרונות. הדגש בטיפול הוא הסרת הגידול תוך שימור מרבי של התפקודים החיוניים.

תחום העוסק בגידולי מערכת השתן; סרטן הערמונית, סרטן שלפוחית השתן, סרטן הכליה והאשכים. מדובר במחלות שכיחות אשר הטיפול בהן מתפתח ומתקדם מאוד בשנים האחרונות. הדגש בטיפול הוא הסרת הגידול תוך שימור מרבי של התפקודים החיוניים.